Помощни материали: Някои полезни таблици

07.01.2011

Помощни материали: Някои полезни таблици

/плюс обновена информация, съобразно официално приетите промени/

Здравейте, драги читатели и фенове на “Приключение с Меч и Магия”. В тази поредица от статии на нашия сайт ще ви предоставим различни полезни материали, които ще са ви полезни по време на вашите игри. Този път ще дадем някои полезни таблици, които по една или друга причина са отпаднали от книгата, както и индекс на таблиците в книгата.

С помощта на първите две таблици ще можете лесно да изчислявате количеството ЖТ и ТР, които героите ви получават при покачване на ниво. Както може би знаете те зависят съответно от показателите Сила и Интелект на героите.

Таблица 1.1: Брой зарове за Жиз. и ТР (еднакви са при еднакви стойности съответно на СИ и ИН) при покачване на ниво /Вариант според оригиналните правила в книгата „Приключение с Меч и Магия“/:

Стойност на
Показателя
Брой зарове Стойност на
Показателя
Брой зарове
3 1 15 7
4 2 16 8
5 2 17 8
6 3 18 9
7 3 19 9
8 4 20 10
9 4 21 10
10 5 22 11
11 5 23 11
12 6 24 12
13 6 25 12
14 7 26 13

Таблица 1.2: Брой зарове за Жиз. и ТР (съответно според СИ и ИН) при покачване на ниво /Вариант според новите промени в правилата (описани в ПДФ формат тук!)/:

Стойност на
Показателя
Брой зарове
Жиз / ТР
Стойност на
Показателя
Брой зарове
Жиз / ТР
3 0 / 1 15 3 / 5
4 1 / 1 16 4 / 5
5 1 / 1 17 4 / 5
6 1 / 2 18 4 / 6
7 1 / 2 19 4 / 6
8 2 / 2 20 5 / 6
9 2 / 3 21 5 / 7
10 2 / 3 22 5 / 7
11 2 / 3 23 5 / 7
12 3 / 4 24 6 / 8
13 3 / 4 25 6 / 8
14 3 / 4 26 6 / 8

При оригиналните правила (таблица 1.1), след като сумирате хвърлените от вас зарове трябва да разделите на 3, за удобство може да ползвате таблица 2. При новите правила, полученият резултат не се дели на три, а се прибавя директно, така че не е необходимо ползването на следващата таблица:  

Таблица 2: Получени ТР и ТЖ при покачване на ниво (за ползване само с оригиналните правила)

Сума Точки Сума Точки Сума Точки
от 1 до 5 1 от 27 до 29 9 от 51 до 53 17
от 6 до 7 2 от 30 до 32 10 от 54 до 56 18
от 9 до 11 3 от 33 до 35 11 от 57 до 59 19
от 12 до 14 4 от 36 до 38 12 от 60 до 62 20
от 15 до 17 5 от 39 до 41 13 от 63 до 65 21
от 18 до 20 6 от 42 до 44 14 от 66 до 68 22
от 21 до 23 7 от 45 до 47 15 от 69 до 71 23
от 24 до 26 8 от 48 до 50 16 от 72 до 74 24

Таблицата по-долу показва колко килограма товар може да носи героят ви, без това да се отразява на неговите ТД. Това зависи от показателя Сила на героя.

Таблица 3: Допустимо Тегло

Сила Допустимо
Тегло (кг.)
Сила Допустимо
Тегло (кг.)
Сила Допустимо
Тегло (кг.)
1 1 11 24 21 88
2 1 12 28 22 96
3 1 13 33 23 105
4 3 14 39 24 115
5 5 15 45 25 125
6 7 16 51 26 135
7 9 17 57 27 145
8 12 18 64 28 156
9 16 19 72 29 168
10 20 20 80 30 180

Ако героя носи повече килограми екипировка от Допустимото му Тегло, то той е претоварен, което намалява неговите ТД. Има няколко степени на претоварване – до ДТ*2 (-1ТД), до ДТ*3 (-3ТД), до ДТ*4(-6ТД), до ДТ*5 (-10ТД). Един герой може да вдигне най-много ДТ*5 килограма тежест (над глава), но така неможе да се движи.  

Индекс на Таблиците в “Приключение с Меч и Магия”

  • Таблица за Базовата Щета – стр. 34
  • Таблица за Претоварване и влианието на теглото върху ТД на героя – стр. 38
  • Таблица с основните показатели на героя според неговата раса – стр. 347
  • Таблица за среден размер и тегло на представителите на различните раси – стр. 347
  • Таблица с формулите за образуване на вторичните показатели – стр. 348
  • Списък на оръжията – стр. 379 – 381
  • Списък на защитните средства – стр. 398-400
  • Списък на общодостъпните предмети и стоки – стр. 404-407
  • Таблица на алхимичните елементи – стр. 408-409
  • Таблица с елексири и съединения – стр. 410