Пътешествия из Магландиум: Боговете на Титания 1-ва част

07.01.2011

Пътешествия из Магландиум – Боговете на Титания 1-ва част

С този първи материал, посветен на Титания и нейните обитатели, ние започваме нашата информативна серия от кратки статии, посветени на това, да обогатяваме вашата представа, за света на Титания, както и да ви помагаме с правилното тълкуване на правилата.
Отворени сме за всякакви коментари и желания, които вие ще можете да споделите с нас на официалния ни форум.
Първият ни материал ще е посветен на създателите на Титания – къде са те сега и как точно взаимодействат с материалния свят.

Боговете на Титания

Боговете винаги са играли важна роля в света на Магландиум – те са създали Титани, те са предизвикали Първата голяма война, те са предизвикали и Втората голяма война, те са причината в момента Магландиум да е отделена от останалия свят и обитателите на континента да считат, че са единственото място на света, в което културата е оцеляла.
Очевидно е, че при такава значимост, няма как боговете да не са неразделна част от вярванията и бита на жителите на континента, но къде са те в действителност?
Преди последната война, много легенди разказват, за това как един или друг бог се е появявал пред своите последователи и дори сам ги е повеждал в една или друга битка. В последната война боговете наистина са крачели пред своите войски в най-тежките битки, но днес никой не може да се похвали, с честта да е виждал някой бог или да е разговарял с него. Защо? Какво е станало с боговете и как това се отразява на религията в Магландиум?

В началото боговете наистина са се появявали из света и ако някога решите да изиграете приключение, което да се развива преди последната война, не е изключено да срещнете превъплъщението на някой бог и да си поговорите с него, така както с всеки смъртен. Но това е възможно единствено в приключения от старата епоха на света. В сегашно време волята на боговете достига до простосмъртните само чрез устите на техните жреци. Това се дължи на факта, че след Войната, Основните богове са останали отделени от Титания, зад преградата на множество паралелни измерения и сега трябва да намерят своя път обратно, водени от вярата на своите последователи. Това е дело на Ахра-ман, разбира се, който бил подготвил за тях възпиращо заклинание, което се задействало малко след като те го запратили в безкрайността.

По време на великите битки, които боговете са водили, предвождайки своите последователи, те не са усещали слабост, тъй като всяко тяхно действие е било подхранвано от вярата на техните войски. Каквито и чудеса да са правили, колкото от своята енергия да са използвали, те винаги са могли да се „нахранят“ от вярата, която е била близко до тях.
За тяхно съжаление, в края на войната настъпват огромни катаклизми и милиони вярващи загиват, значително отслабвайки божествената им мощ. А когато, на боговете им се налага да потърсят Нечестивия Ахра-ман и да се преборят с него, те още повече отслабват своята сила. За разлика от тях Ахра-ман черпи силите си от смъртта и нещастието на смъртните и поради тази причина, по време на която и да е война той само може да увеличава мощта си. И макар войските му да търпят поражения, самият той непрестанно е повишавал силата си и в момента на директния си сблъсък с другите богове, в действителност е бил много по-силен от всеки един от тях поотделно. Тогава той им поставя и своя капан, който е неговата застраховка, с която да им попречи да въстановят силите си преди неговото завръщане.
По-конкретно за самата битка ще поговорим в следващия материал (другата седмица), но резултатът е, че тази битка е изтощила боговете твърде много, за да им позволи те да се завърнат на Титания в пълната си сила. Боговете били изтощени и далеч от своите вярващи, разделени от множество прегради през измеренията, издигнати от самия Ахра-ман и неговите полубогове и демонични последователи.
Боговете и до ден днешен пътуват към Титания, „влачейки“ се едва-едва по пътя, който преди сблъсъка с Ахра-ман са изминали само за няколко години (което според техните стандарти е много малко време).
Днес боговете имат по-голяма нужда от вярващите, отколкото самите вярващи имат от тях. От далечното си разстояние, Боговете успяват да влязат в контакт само с най-силните си жреци, тези, които не поставят под съмнение вярата си и притежават вродени способности за връзка с нематериалния свят.
С времето боговете могат да възстановят силите си и без вярата на последователите им, но това е дълъг и сложен процес дори по техните стандарти за време. Един ден боговете отново ще могат да влязат в света на Титания, но според вярата на жителите на света, те може да бъдат коренно променени и тяхното място може да е заето от други, по-нисши богове.

Иван Атанасов

Следва продължение…