Пътешествия из Магландиум – Боговете на Титания 2-ра част

07.01.2011

Пътешествия из Магландиум – Боговете на Титания 2-ра част

Нисшите божества

За разлика от основните богове, низшите такива не са напускали никога пределите на Титания и макар и по-често да са в паралелното измерение, те спокойно преминават от духовния в материалния свят. Тези богове нямат и една стотна от силата на истинските повелители на света, но са намерили начин да се хранят с енергия от различни източници. Много често тези богове си остават завинаги малки божества, които контролират само район от материалния свят – гора, поток или дори по-малко, но там тяхната сила е голяма. Те черпят енергия от източник в този район, което им позволява да бъдат силни в него, но това е и тяхната слабост. Ако по някакъв начин, приключенците успеят да разберат кой (или какво) е източникът на енергия на божеството, те могат значително да отслабят неговата сила, като така дори могат и да го победят.
Някои от полубоговете или местните божества, могат да се опитат да привлекат достатъчно вярващи, за да подсилят своята мощ – такива са например Четирите Вятъра на гигантите, които вече имат достатъчно сили, за да могат да съперничат дори на основните богове на Титания.
Такива стремежи и желания на нисши божества могат да се чудесна идея за кратки приключения и конфликти.

Старите богове

Тримата първи бога на Титания, Кали, Самариан и Хармонар са първични богове, които са създадени от самата божествена материя. Те нямат нужда от вярата или страха на смъртните, за да възстановяват силите си, но за сметка на това те пък най-добре усещат енергията им и се опияняват от нея без притеснение. Първичните богове не се интересуват от това как да опазят своите последователи, тъй като за тях те са източник на усещането, но далеч не са необходимост за натрупване и поддържане на силата им. Те могат да се възстановят и след най-тежкото изтощение, независимо дали има вярващи в тях или не. Естествено вярата и страхът на смъртните би им помогнало, но при тях естественото им възстановяване е толкова силно, че намесата на вярващите е почти незначителна, макар и особено приятна, добавка.
Тази сила на Първородните би им дала голямо предимство ако веднъж успеят да излязат от своя затвор и се изправят срещу отслабените в момента Нови богове.

Ахра-ман

Нечестивият, макар и заточен, не престава да увеличава мощта си, тъй като той черпи сили от нещастието на бителите на Титания. Разбира се, тази негова мощ нараства бавно, поради неговото заточение, но с помощта на верните му полубогове и демони, той все пак успява да черпи от смъртта и се надява, че някой, някак си ще успее да махне преградата назатвора му и той ще се възроди, преди Новите богове да са възстановили силите си.

Използване на божествените сили

Ако играете приключения в миналото на Титания, може да ползвате директни срещи с богове, но ако играете в настоящето, нито един истински бог не може да влезе в директна среща с приключенците.
В съвременните приключения, задачи, групата може да получава по-скоро от водачи на секти, но не и от самите богове. Малцина са тези, които могат наистина да се свързат с боговете и да предадат на другите тяхното желание. Така че волята на боговете често ще е тълкуване през съзнанието на техните последователи. Това позволява на Разказвачите да използват много свободно желанията на боговете, като дори могат да подвеждат играчите си (но прекалено честата употреба на подвеждане не е препоръчителна).
За разлика от основните богове, част от по-малките богове могат да бъдят видени „лице в лице“. Това са локалните богове, които може да са много силни в своите райони, но могат и да са противник (или съюзник) близък по сила с някои легендарни герои – Глиндор, Горунар и др.

В следващите материали по въпросите за боговете ще внесем малко повече светлина върху плана на Ахра-ман и как това може да се ползва за приключения.

Иван Атанасов