Пътешествия из Магландиум – Проклятието на Ахра-Ман

07.01.2011

Пътешествия из Магландиум – Проклятието на Ахра-Ман

Никой не знае със сигурност, какво се е случило в далечното измерение, в което се е провела финалната битка между Ахра-Ман и останалите богове. В крайна сметка е важен само резултатът – Ахра-Ман бил запратен далеч от Титания, зад преграда, която той не можел да преодолее и дори мислите му не можели да достигат до неговите последователи. Така водачите на войските му загубили контакт с него и се обезверили. От друга страна армиите на Новите богове, получили ясен сигнал за победата над Нечестивия и това им дало нови сили…

Но както често се случва, се оказало, че боговете не били пълни победители. Ахра-Ман бил оставил за тях, недоизречено заклинание, което се активирало в мига, в който той бил запратен далеч и над боговете се стоварило неговото проклятие. В следствие на това се случили няколко събития едновременно.

Първото било, че боговете почувствали неимоверна слабост и придвижването им обратно към Титания се превърнало в много тежка задача. Поради огромното разстояние, те не можели да почерпят сили от последователите си, но все пак контакта с най-надарените жреци останал възможен. Това позволило да се запази вярата в тях. Жреците били предупредени, че боговете ще имат нужда от време и помощ, за да се завърнат обратно при тях, но това не трябва да ги притеснява, защото те ще могат да ги напътстват дори и от огромното разстояние на което били в момента. Жреците трябвало да запазят това в тайна, колкото се може по-дълго, за да не намалее вярата на последователите, която ще е толкова необходима за възстановяване на божествените сили. Боговете щели да пътуват към Титания поне петнайсет века, а ако вярата изчезнела, процесът можел да се удължи и още.

Жреците разбрали правилно посланието и до ден днешен пазят тази информация в тайна. Официалната версия, която те разпространяват е, че боговете се оттеглили, за да оставят поданиците си сами да се учат и усъвършенстват, но въпреки това не преставали да ги наблюдават и да бдят над тях. Малцина са тези, които се съмняват в официалната версия и те веднага са заклеймявани от различните църкви като еретици и дори понякога са преследвани за думите си.

Второто важно нещо, което се случило в момента на проклятието било раждането на шестимата полубогове, деца на Ахра-Ман. Най-силният от тях е Еврез-Зул, на който пряко се кланя култът към Нечестивия. Пред тях той се представя директно за Ахра-Ман и така успява да ги подчини на волята си и да ги кара да изпълняват неговата воля. Имената на останалите петима са Балау-Зул, Махита-Зул, Зарана-Зул, Мааззи-Зул и Халаззи-Зул. Всеки от шестте полубога е роден от съюза на Ахра-Ман с простосмъртна девица от различна раса. Еврез-Зул е роден от съюза между Ахра-Ман и изключително надарена в магическото изкуство елфическа девица. Балау-Зул е роден от съюза му със силна махсина.

Махиита-Зул е роден от съюза с красива човешка девойка. Зарана-Зул е роден от връзката на Ахра-Ман със здрава и издръжлива жена-войн от рода на гигантите. Мааззи-Зул и Халаззи-Зул са плод на връзката на Ахра-Ман с други раси, макар никой в Магландиум да не знае точно какви. Дори се предполага, че тези две раси нямат представители на континента.

За някой може да е изненадващо, защо Ахра-Ман не си е направил труда да създаде демони чрез Щарха или Гоблини, но това най-вероятно се дължи на способността му и без това да контролира лесно тези два народа.

Ролята на тези полубогове е да подготвят достатъчно ядро от вярващи, които да съставляват ядрото на новата армия на Нечестивия след неговото завръщане. Как точно планува той да се освободи от сегашния си затвор е мистерия, известна само на шестимата му сина. Чрез определени действия, те се надяват да успеят да разчупят затвора му навреме, така че той да се завърне в Титания преди останалите богове. Така той, в крайна сметка ще излезе победител от войната и ще има силата да подчини останалите богове на волята си, заемайки поста на първи сред равни.

Мнозина от мъдреците се опитват да разгадаят намеренията на Нечестивия за това как ще бъде освободен и какво това би означавало за жителите на Магландиум, но до момента нямат единна версия по този въпрос.

В някоя от по-късните материали, посветени на легендите и боговете ще се върнем отново към различните пророчества и гадания на мъдреците, но засега е достатъчно да знаем, че има тъмни сили, които заплашват да променят установения ред.

Как точно ще се отрази това на преградата, задържаща далеч Старите богове, никой още не знае.

Ако решите да ползвате тези знания във вашите приключения, знайте, че Ордена на нечестивия се кланя директно на Еврез-Зул, когото считат за превъплъщение на самият Ахра-Ман, който се нуждае само от време, за да възвърне старата си мощ. Самият Еврез-Зул, все повече и повече започва да харесва тази своя роля и е склонен да забрави мисията си за освобождаване на своя баща. Еврез-Зул е единственият, който има видима активност от шестимата сина на Нечестивия. Действията на останалите демони са забулени в тайнственост, както и тяхната роля в плана за връщането на Ахра-Ман.

Никой от полубоговете не може да бъде убит от обикновен смъртен, но може да бъде срещнат под формата на могъщ демон с разнообразни способности. При определени условия, които могат да са различни според, воденото от вас приключение, тези демони могат да бъдат победени и временно преодолени – след загуба, те ще се нуждаят от време, за да възстановят силите си и отново да се явят в нашето измерение.

Иван Атанасов