Съвети – Кампания

07.01.2011

Съвети – Кампания

Здравейте драги читатели и любители на ролевите игри. Най-често една група играчи не се събира само, за да изиграе едно приключение. Повечето пъти те имат желание да играят заедно цяла поредица от свързани приключения. Тази поредица обикновенно наричаме кампания. Днешната ни статия цели да опишем и да дадем обяснение на някои от най-важните фактори при създаването и подготвянето на една кампания.

Тема и Фокус

Всяка кампания се създава около някаква идея. Тази идея реално е темата на кампанията. Един вариант е темата на кампанията де е конкретна крайна цел. Например “да спасим принцесата”, “да убием дракона” или “да победим злия магьосник тиранин” и т.н. Фокус на този род кампания е сюжета. Разказвача трябва да следи развитието на сюжетната линия и да гради приключенията си, така че всяко следващо да разкрива някаква част от историята и да предвижва играта напред. Много важно за тези кампании е консистентността. Всяко ново приключение трябва да е обвързано с предишните и поставя основите за следващите приключения. Играчите винаги трябва да знаят, към какво се стремят героите им и каква би трябвало да е следващата им стъпка.

Друг вариант за тема на една кампания е тя да е обвързана със самата група грерои. Например героите са група наемници или изследователи, или пък са обвързани с дадена организация. Фокус на кампанията в този случай ще са самите герои и техните отношения, както и професията по чиито път са тръгнали те. Отново да дадем пример: фокус на кампания центрирана около група наемници ще са задичте, които те поемат, моралната дилема – дали парите са достатъчен довод, за да се извърши дадено действие и т.н. Една кампания базирана около група изследователи ще фокусира върху местта, които те посещават, различните раси и култури, древни цивилизации и т.н. За този род кампании консистентността не е толкова важен фактор. Всяко приключение може просто да е отделен епизод, чиито сюжет да не е директно свързан с предишните приключения.

Дълбочина и Атмосфера

Една кампания не трябва да представя важните елементи от играта повърхностно. Разказвача трябва да се старае да представя темата и фокуса на кампанията в дълбочина. За да постигне това той първо трябва да е наясно, кои са най-важните и най-атрактивните аспекти на темата на кампанията. Тези аспекти Разказвача трябва да престави подробно, като се стара да изложи идеята и дори философията на дадения елемент коректно и адекватно. Например кампания чиято тема е “спрете злия магьосник” трябва да представи на играчите възможост да научат, каква е целта на магьосника, защо той гони тази цел, каква е неговата философия и дори каква е неговата история – как е станал “могъщия зъл магьосник” и т.н. Ако тази кампания е просто серия прикючения обвързани с преследването на главния злодеи, то тя няма да е толкова интересна за играчите.

Друго особено важно нещо за една кампания е атмосферата. Всяка кампания трябва да създава своя собствена атмосфера. Тя помага на играчите да визуализират различните ситуации и освен това ги предразполага да развиват характерите на героите си. За да създава правилната атмосфера, Разказвача, трябва да представя всяка ситуация по такъв начин, че тя да се вписва в атмосферата и да допълва цялостната картина. Полезни за създаването на атмосфера са описанията на околната среда, заобикаляща героите. Ако Разказвача успешно описва света, в който се развива играта, то той ще успее да пресъздаде и атмосферата на този свят. Въпреки това не прекалявайте с описанията – те са полезни, но могат да бъдат и досадни, ако не знаете, когата да се спрете.

Играчи и Герои

Двата най-важни фактора за една кампания, а и за една ролева игра по принцип са Разказвача и играчите. Затова и когато подбирате играчи за вашата бъдеща кампания, подбираите такива хора, с които знаете че се разбирате и имате близки вкусове и разбирания за ролевите игри и игровия свят. Също така избирайте играчи, които се разбират по между си и могат евентуално да се сработят и да играят като единна група.

Разказвача трябва да предразполага играчите да се вживяват в ролята на героите си, както и да развиват не само статистиките, а и характера им. Едно от най-приятните предимстав на една кампания е възможността играчите да изградят героите си постепенно. Въпреки това е добре при създавеането на героите, Разказвача да напътства играчите в насока, която да пасва на темата и фокуса на кампанията. Препоръчително е да обсъдите с всеки играч концепцията за неговия герой – описание, история и характер. По този начин ще можете да нагодите идеите си спрямо вижданията на играчите, а и ще помогне на играчите да си съставят по-точна представа за техните герои.

За сега приключваме нащата статия с надеждата, че тя ще е полезна за младите Разказвачи. Очаквайте следващата статия от рубриката Съвети – “5 примерни кампании”.

Боян Иванов