Създаване на Герой – Стъпка по стъпка

07.01.2011

Създаване на Герой – Стъпка по стъпка

Здравейте приятели и фенове на “Приключение с Меч и Магия”. Ето че първата ни статия за Играча е вече на нашия сайт. Днес ще опишем стъпка по стъпка, как да създадете герой, по правилата на Аксиом16, както и как да развиете този герой в последствие. Ще обърнем внимание предимно на правилата и ще дадем, конкретни пояснения. Естествено ще следваме нашата книга и по-точно главата “Създаване на Героя” (стр. 20-85). Този път няма да обърнем внимане на изграждането на характера и исторята на героя, тъй като това ще е нашата тема в следващата ни статия от поредицата Статии за Играча. Но нека сега започнем поред:

 1. Избор на Име – как ще се казва вашия герой.
 2. Избор на Раса – изборът на раса е важен, определени раси са по-добри от други в дадена област. Гигантите са по-силни, но от тях не стават добри магьосници, докато елфите са умни и ловки, но за сметка на това физическата им сила далеч не е завидна. Ако вече имате идея, какъв тип герой точно искате да играете – войн, магьосник, друид, бард и т.н. – прегледайте статистиките на всички раси и преценете, коя ще ви подхожда най-добре. Трябва да отбележим, че и всяка раса има свое собствено расово умение. Преди да вземете това решение е добре да попитате вашия Разказвач, дали избраната от вас раса е подходяща за неговото приключение или кампания.
 3. Избор на Пол, Възраст, Височина, Тегло и Отличителни белези – всички тези избори придават характер и живот на вашия герой.
 4. Определяне на начални Точки за Развитие (ТР) – всеки герой в Аксиом16 започва с 160 + 6 зара ТР. Това означава, че трябва да хвърлите 6 зара, пред Разказвача и да съберете стойностите им. Полученото число се прибавя към 160. Например ако хвърлите 3, 2, 5, 3, 4 и 1 ще имате сумарно 18 + 160 = 178 ТР, които да разпределите по показателите и уменията на героя си.
 5. Определяне на Основните Показатели – основните показатели в Аксиом16 са Сила, Ловкост, Прецизност, Интелект и Издръжливост. Ще трябва да запишете началните показатели на избраната от вас раса и да решите, кои от тях искате да покачите и с колко. Не забравяте да оставите ТР и за Специални Умения.
 6. Избор на Специални Умения – специалните умения дават на героя ви възможност да се специализира в една или друга насока. Някои от тези умения са по-общи, а други по-тясно специализирани. Като цяло е добре да се запознаете с различните умения и да прецените, кое пасва най-добре на героя, които желаете да играте. Специалните Умения се закупуват и покачват с ТР, по същия начин, по който се покачват показателите на героя.
 7. Избор на до три безплатни Способности и Познания – героя получава тези способности и познания директно на 6-та степен. Той може да си закупи и допълнителни Способности и Познания с ТР, както и да покачи безплатните си до по-висока степен (отново с ТР). Покачването става по същия начин, по който се покачват и специалните умения. Разликата е че за да се вземе дадена Способност или Познание, трябва да се плати само 1 ТР за да бъде то “научено” на 1-ва степен. Трите безплатни Способности или Познания определят наученото от героя ви преди той да започне да приключенства, както и неговите комуникативни и социални умения.
 8. Избиране на Късмет – Късмета е постоянен основен показател, който вие избирате преди да започнете играта. Късмета варира между 3 и 8. Подробно описание на показателя Късмет и неговата употреба ще намерите в книгата на страница 29-та.
 9. Определяне на Красота – Трябва да хвърлите три зара и да сумирате резултата им. Полученото число определя красота на героя ви. Ако резултата не ви хареса, можете да заплатите 1 ТР за да хвърлите наново, като получения резултат замения предходния. Това може да се повтаря много кратно, като цената от ТР се покачва всеки път с +1ТР (т.е. 2ТР за втори опит, 3ТР за трети и т.н.). Може и по споразумение с Разказвача, директно да изберете красотата си между 3 и 18, като той определи цената в ТР за това.
 10. Записване на Константни Основни Показатели – това са показателите Скорост, Магическа Защита, Късмет, Красота, Виталност. Не забравяте получени допълнителни бонуси от различни Специални Умения.
 11. Записване на начални стойности за Ниво, Жизненост и Мана
 12. Изчисляване и записване на всички Производни Показатели – това са Психическа Устойчивост, Воля, Обаяние, Магическо Умение, Магическа Атака,Точки за Действие, Реакция, Базова Щета, Базова Защита, Базова Атака. Както и Бдителност, Захват, Стабилност, Допустмо Тегло, Плуване, Катерене, Езда, Промъкване, Отскок, Обоняние. Не забравяте да прибавите всички допълнителни бонуси получени от Специални Умения.
 13. Определяне на начална сума пари – Трябва да хвърлите три зара и да запишете сбора от стойностите им – получената сума е количестовто сребърници, с които разполага героя ви.
 14. Избиране на Екпипровка – това става с помоща на таблиците и описанията на страници от 379 до 404. По-спецялно таблиците на страници 379 – 381 и 398-400.
 15. Изчисляване и записване на показателите на оръжието – това са Атака, ТД за Атака, Щета, Обсег и Модификатор Размер.

БЕЛЕЖКА: Използване на ТР

Точките за Развитие са основния ресурс на играчите за развиване на техните герои. Всички показатели и умения се “закупуват” с тези ТР. За покачване на даден показател или степен на дадено умение с +1, трябва да се похарчат толкова ТР, колкото е новата стойност, която ще достигне въпросния показател или умение. Заплаща се всяка една промяна с +1.

Това означава, че покачването на едно умение от 4-та на 5-та степен изисква 5 ТР, а покачването от 4-та до 8-ма степен изисква 5+6+7+8 = 26 ТР. В края на тази статия ще намерите удобна таблица която показва колко ТР са нужни за достигане на дадена степен на СУ, от друга степен (Например от 5 до 10 или от 3 до 12).

След всичко това героя ви е готов за приключения. Сега ще обърнем малко внимание и на развитието на героя или по-точно на покачването на Ниво. След като героя ви натрупа определено количество опит (Нивото което иска да стигне умножено по 1000), той ще покачи Ниво. Ето и как става това покачване стъпка по стъпка.

 1. Анулиране на опита и записване на точките опит превишили нужното число – т.е. Ако героя ви е 0-во ниво и е натрупал 1120 опит, то той ще покачи нивото си на 1-во и ще запишете в графата опит 120 (Вече ще са ви нужни 2000 точки опит за достигане на 2-ро ниво).
 2. Покачване на показателя Ниво с +1.
 3. Покачване на Жизнеността – Играча хвърля (СИ/2)зара, сумира резултата и после дели получената сума на 3. Героя прибавя към Жизненоста си получения резултат плюс показателя Виталност. Например, ако човека Добромир достигне 1-во ниво и има 12 Сила и Виталност 2, той хвърля 6 зара получава например 2, 4, 3, 6, 1, 4, сумарно 22, разделено на 3 това прави 7 (вниаги се закръглява надолу). Така Жизнеността и максимума му за Точки Жизненост ще станат от 33 на 33+7+2=42 ТЖ.
 4. Покачване на Мана – всяко ниво Маната на героя ви се покачва с ИН + допълнителни бонуси (от СУ Магьосник например).
 5. Получаване на ТР – Играча хвърля (ИН/2) зара, сумира резултата и дели получената сума на 3. Точките за Развитие (ТР), който героя получава са 16 + (Ниво) + получения резултат от хвърлянето, където (Ниво) е предходното ниво на героя. Например, ако героя има 12 Интелект и достигне 2-ро ниво, то той ще получи 16 + 1 (от Ниво) + (6 зара / 3) ТР. Ако при хвърлянето на 6-те зара той получи резултат – 3, 4, 2, 5, 4, 1 – сумарно 19 (делено на 3 е 6), то той ще поучи общо 16 + 1 + 6 = 23 ТР.
 6. Разпределяне на ТР – Получените ТР могат да се “похарчат” за покачване на показатели, умения, за запаметяване на магии и т.н. Неразпределените ТР не се губят и могат да се ползват и при покачване на следващо ниво.
 7. Преизчисляване и записване на всички Производни Показатели – Особено важно е да се запишат всички промени в дневника, за да не забравят и да не се губи игрово време в преизчисление на показатели.

Последно ще дадем няколко полезни таблици, които ще ви послужат добре при създаването и развиването на герои.

Ниво Нужен Опит Сумарен Опит
0-во 0 0
1-во 1 000 1 000
2-ро 2 000 3 000
3-то 3 000 6 000
4-то 4 000 10 000
5-то 5 000 15 000
6-то 6 000 21 000
7-мо 7 000 28 000
8-мо 8 000 36 000
9-то 9 000 45 000
10-то 10 000 55 000

Първата таблица показва, колко е нужния опит за достигане на ново ниво. Ще напомним отново, че при покачване на ниво е желателно да анулирате опита на героя си и да прехвърлите всички точки опит над нужното число (например ако имате 3450 опит и гоните 3-то ниво, то ще покачите ниво и ще запишете в графата опит 450). Това цели удобство за играчите, тъй като винаги ще знаят, колко опит им е нужен за да достигнат желаното ниво – нивото умножено по хиляда. Ако предпочитате просто да сумирате опита си, можете да използвате третата колонка от таблицата.

Втората таблица показва колко ТР са нужни за да достигнете от една степен на дадено умение или основен показател до друга.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0
2 2 0
3 5 3 0
4 9 7 4 0
5 14 12 9 5 0
6 20 18 15 11 6 0
7 27 25 22 18 13 7 0
8 35 33 30 26 21 15 8 0
9 44 42 39 35 30 24 17 9 0
10 54 52 49 45 40 34 27 19 10 0
11 65 63 60 56 51 45 38 30 21 11 0
12 77 75 72 68 63 57 50 42 33 23 12 0

Можете да ползвате и формулите: Ако искате да стигнете от степен А до степен Б, то ще са ви нужни:
Не се плашете от формулите те са просто вариант за по-бързо смятане, может спокойно просто да събирате или да ползвате таблицата.

Като за край на нашата статия, нека отново повторим накратко стъпките при създаване на герой и покачване на ниво.

Създаване на Герой

 1. Избор на Име
 2. Избор на Раса
 3. Избор на Пол, Възраст, Височина, Тегло и Отличителни белези
 4. Определяне на начални Точки за Развитие (ТР)
 5. Определяне на Основните Показатели
 6. Избор на Спецални Умения
 7. Избор на до три безплатни Способности и Познания
 8. Избиране на Късмет
 9. Определяне на Красота
 10. Записване на Константни Основни Показатели
 11. Записване на начални стойности за Ниво, Жизненост и Мана
 12. Изчисляване и записване на всички Производни Показатели
 13. Определяне на начална сума пари
 14. Избиране на Екпипровка
 15. Изчисляване и записване на показателите на оръжието

Покачване на Ниво

 1. Анулиране на опита и записване на точките опит превишили нужното число
 2. Покачване на Жизнеността
 3. Покачване на Мана
 4. Получаване на ТР
 5. Разпределяне на ТР
 6. Преизчисляване и записване на всички Производни Показатели