Страница 1 от 2

И още една? - Трол на хоризантаааа

Публикувано: пет мар 25, 2005 11:26 pm
от Vilorp
Раса?
Из предговора към “И те са разумни същества”
“Всичко започна прозаично, от няколко кълба връв на пазара, няакъв бродяга ги продаваше с цел да изкара достатъчно та да се нафирка отново, щях да го подмена когато забелязъх възлите по връвта. И понеже смея да твърдя позвавам доста добре Галаса веднага съобразих че това нее някаква проста връв и така се сдобих с трактата “Най-чудните твари в Магландиум” записан и ли по право завързан в 7 кълба връв. Точно от нега за пръв път разбрах за тези същества и понеже помнех, че в някакви страри приказки разказвани от дядо ми се споменаваше затях се запитах: “Наистина ли съществуват?”. Три години по-късно при една посещение на добра воля в подземията на Дюлгарн`Глин`Тол`Р можах с очите си да се обедя в съществуването на тези страни и изключително интерестни същества...”
История:
“Създадени сме първи и първи сме познали що е ненависта.” Създал ни е добрия баг на планината и земните недра, повелителя на камъка Б`на. Изваял ни от камък и вплел в жилите ни вряща магма, но твърде груби му сме се сторили, твърде тромави и непохватни, твърде бавни и простовати. Затова решил Б`на да ни заличи и опита от ново, но каквото веднъже създадено от теб трудно се разрушава, и смилил се Б`на и заточил ни в недрата на планината и сам се хванал да твори, по-съвършенни и по-добри от нас свой деца. И понеже бага на камъка е велик сътворил той нови деца, но направил ги по-дребни и по-ловки, но също и по-тленни и казал им че са посетне сътворени от своите братя а в душите им вместо обич пламнала завис и те направили сечива и ни прокудили от галериите които сме били прокопали... “
Първата друга раса с която сме осъществили котнатк са били гоблините, малки, нищожни и слабо развити същества. Те се възползвали от привичната ни наивност и добродушност и чрез измама “поробили” голяма част от народа ни. Наистина сигорно ние сме единствените роби към които заповедите се формолират като въпроси: “Би ли прокопал, моляте, 40 метра в онази посока?”, “Би ли преместил онази канара?”, “Би ли си повдигнал крака, за да си извадя моя?”. Разбира се това едва ли от вежливостста с която тази раса не се слави, но това са фактите. Почти една трета от нас все още са в служба на в подземните галерии на гоблините.
По време на започналата малко след достигането на повърхноста война Б`на ни призовава да застанем на негова страна и поради верноста ни към създателя голяма част от нас изаставят робския живот и поемат пътя на разрухата.
За Тролите:
Тролите са може би единствените живи същества в Магландиум на силициева основа. Те не просто приличат на каменни великани, те СА от камък. На външен вид наподобяват хуманоуд в доста стилизиран вид. Живота на трола приминава в 4 етапа. Всеки се появява на земята, като Песачинка (голяма колкото кокоше яице) и прекарва в тази фаза около 5 години като постепенно нараства трупайки пласт след пласт отложени судиминти. След петата година започва фазата на Камъчето – голямо колкото юмрук (тролски или човешка глава). В този етап се определя какъв ще е бъдещия Трол, като отлаганията на повърхнаста на камъчето магат да са цели три вида спряма преобладаващото ващество – пясъчник, кремак, базалт. Фазата на Камачето трае от 40 до 80 години, до пълното завършвате на Трола. Младият Трол заема своето място в обществото спрямо градивния си матерял. За разлика от другинте раси тролите не спират да растат с възраста и докато младеж пясъчник (50 год) и такъв от базалт (90) са високи едва 2.80 – 3 метра, възрастните троли достигнали предела на активния си период (Трол) достигат почти 5. Периодът “Трол” продължава около 250-300 години след което трола става твърде ленен и апатичен, в последствие престава да се движи ипреминава в четвъртия, латентен прериод – А`рх. Дори в него А`рх продължава да расте но с все по забавена скорост достигаики до момент в който разрухата от времето и климата става по бърз от разтежа, а А`рха се превръща в част от пейзажа.
Тролите иман още една особенност, поради силициевата си струткура мислят по-добре при хладен климат и ниски температури, затова избягват появата си на пряка слънчева светлина – това е довело да погрешното схващане, че щом бъдат огрети от слънцето те се вкаменяват. Това е грешно главно поради две причини, пръво те са си от камък и второ, предпочитат, както изтъкнах, ниските температури и добре да обмислят действията си, което в очите на невижия ги прави ленни и дори неподвижни.
Бит:
По настоящем свободните троли живият в разпокъсани групи от по една до четири дузини на границата на вечните снегове в Колоса. Оправляват се от съвет в който влизат трима базалти, един или два кремъка и обикновенно най-много един плясъчник, ако групата е по-голяма.
Свободните живеят в естествени или прокопани от тях обширни пещерни комплекси, главно в северо западната чест на Колоса. Имат тъговски град близо до мястото където назъбения проход пресича безмълвния каньон, не далеч от град Годур. Селището е населено от около 20 плясъчника и задължителните трима базалта и двама кремака. Търговията се извършва главно с гигантите и по рядко с гоблините. Тролите предлагат главно метали (включително и благородни) и ги заменят за кристали, стъкло, пясък и сяра, което се явява техния еквивалент на деликатеси. Макар тролите да не ценят металите те знаят даста добре цената им за тлените раси.
Тролите останали в служба на гоблините имат подобна структора на общество, но само Базалтите имат право да игнорират заповеди, освен ако не са директно от владетеля на пъпката. Но дори владетеля не може да влезе в Инкубатора или Пъпката, от своя страна гоблините занаят това и не придирят особенно стига тролите да си вършат работата.
Пясъчните троли са най нишето звено, те са търговците (не особенно почитана професия), пазачите на селищата на тролите и се грижат за изхранавнето на глупата, имат жълтеникав отенък и се смятат че са най-многобройни сред тролите. Ако видиш скиташ трол то най-вероятно той да е пясъчник, поради най краткия си живот (250 активни години) те са и най-деините в обществото.
Кремаците са предктавители на среднат класа в тролското общество заемат отговорния пост на пазачи на “Инкубатора” където се помещават Кремачетата преди да са поели по пътя на истинския Трол. В много редки случай напускат групата и то главно с определена цел, по едри са от пясъчниците и са с сиво белезникав отенък. Главната им цел освен да не допускат никои в Инкубатора да дадват “напътствия” на оформящите се Кремачета. На Кремаците се пада да решават дребните въпроси и противоречия в самата група.
Базалтите са оправляващата каста те пазят “Пъпката” (термин освоен по време на службата им при гоблините и останла в последствие) кадето се оформят Песъчинките. В пъпката те се допуска никой друг освен избрани базалти и само те могат да пренесът песъчинката в Инкобатора когато тя достигне етапа на кремачето. Те са пазители на духа на тролите, препредават легендите и пазят древните познания, крепят вярата на Трола в Б`на и взимат главните решения в управлението на групата. Базалтите са най-едрите сред тролите, съзряват тай-къстно (на 90 преминават в етапа на трол) и активния им период е най-дълъг (около 300 години). Те са белезникави или сиво сини, а редния им ръст е 3.20 - 4 метра.
Култура:
Преди да попаднат под владичеството на гоблините тролите са имали своеобразна религия и писменост може ли са да усвояват първичната магия и дори са секли свой монети по скоро с юбилейна стойност, тъй като благата са се разпределяли на всекимо според нуждата. След попадане под гоблинското влияние културата им намалява темпа на развитие и почти замира, за нещастие точно тогава се отваря и пътя към повърхноста и збухва войната на боговете. В коята тролите са почти изцяло заличени. По настоящем легендите на тролите се предават устно и малцина се тези, дори сред базалтите, който могат да използват старата руническа писменост.
Отношение и мироглед:
Тролите сравнително пацифистично настроени, гледат как преминава света и се грижат за своите си работи, кожата им е бебела не само в бувалния смисъл, не обръщат внимание на закачките и се смеят на шегити по скоро от учтивост. Контакти подържат главно с гигантите и гоблините макар последните да не ги сматат за нещо повече от работна ръка. Познати са и на джуджетата, които пак ги сматат за ходеща руда и предпочитат да им извадят зъбите (това е друго особенност на тролите, техните зъби са от кубичната форма на въглерода(да се чете диамант) за да могат да смилат твордите скали с които се хранят тролите) вместо да общуват с тях. От своя страна и тролите не си падат по джуджетата и неприязанта им има доста голям шанс да избие, особенно ако джуджето предпиеме необмислени действия. Щрихите никога не са се срещали с троли, а що се отнася до човека – тролите присъстват главно в легендите и в детските приказки, малцина се тези които са виждали трол (на корицата е изобразен кремачен трол на около 150-тата си активна година?).

Статистики:
Жизненоста на трола се формира по различен начин и всеки трол има различа устойчивост и затова започвам първо с:
Пясъчник – уст 12
Кремаци – уст 16
Гранити – уст 20
Виталност: 1/5 – тъй като троловете покачват еденици цялост
Цялост:25 – това са единици цялост, понесената щета трябва да се раздели на устоичивоста на трола и тогава да се извади от нея.
Сила 10 - 35
Ловкост 3 - 12
Интелект 4 - 15 – това е в границата 10-25 градуса
Прецизност 4 - 14
Издръжливост 3 - 14 – използват я изключително рядко, а с възраста още по-малко
константни:
скорост = 10 МЗ = 3

Среден ръст 320 см – не се делят на мъже и жени
Средно тегло 670 – 864 кг.
Средно отношение на ширина (гръдна обиколка) към височина: Височина/2
Средно тегло за 1 см Размер:1,4; 1,6; 1,8 кг. съответно за пясъчници, кремаци и базалти.

Уникални расови умения
- Силициева структора – не се влияят от отрови действащи на органични същества включително и алкохол :) .
- Плаващ интелект – обославя се от факта че при ниски или високи температури силиция изменя своята проводимост. За всеки 5 градуса под 10 текущия интелект нараства с 1-ца, и за всеки 5 над 25 намалява с 1-ца.
- Каменна кожа – при атака срещу трола, всяко оръжие с устойчивост по-малка от устойчивоста на самия трол понася щети (ЕЦ) в размер разликата между устойчивостите.
ПРИМЕР: само удари с адамантиев чук по базалтов трол няма да доведат до разплескване на оръжието.
- Неумело плуване – за тролите това умение е неизвестно, те предпочитат да преходят дадена река, още повече че могат да задържът дъха си до половин час тъй като се нуждаят от нищожни количества въздух – плуване -12 за всяка течнаст с визкозитет (плътност) по малка от втвърден катран или позастинала лава.
- Неумела езда – не са намира нещо което да издържи трол на гърба си, освен носорог може би, но в Колоса носорозите са дефицит :) -8 за всяко животно на което все пак може да се покачи без да го убие.
- Устойчиво зрение – достатъчно им е 20% светлина, а и иначе не виждат особенно добре.

Публикувано: пет мар 25, 2005 11:32 pm
от Andras
Забравил си льосовите троли. :)

Публикувано: пет мар 25, 2005 11:36 pm
от Vilorp
Те към пясъчниците спадат :P
А в страни от шегата?

Публикувано: пет мар 25, 2005 11:38 pm
от smeshko
Ама много малко скорост имат според мен.Нищо,че са тролоове.Пак е малко.

Публикувано: пет мар 25, 2005 11:40 pm
от Vilorp
Другия вариянт беше 12-13, ама много се доближават до органо тварите, при все че са доста по масивни

Публикувано: съб мар 26, 2005 12:07 am
от smeshko
Според мен трябва малко да я вдигнеш,защото с такава скорост и такава ловкост,един трол ще има или ужасно малко ТД или ще изхаби много ТР.

Публикувано: съб мар 26, 2005 12:17 am
от blade master
Стартова сила от 10...

Публикувано: съб мар 26, 2005 2:36 pm
от Yolly
Всеки се появява на земята, като Песачинка (голяма колкото кокоше яице) и прекарва в тази фаза около 5 години като постепенно нараства трупайки пласт след пласт отложени судиминти

При този начин на развитие не виждам как ще се получат кремъци и базалт. Остават само пясъчниците май...
И още нещо - откъде идват песъчинките? :lol:

Публикувано: нед мар 27, 2005 7:56 am
от Hazalad
Като я гледам това става за неигрова раса. Иначе най-твърдото вещество ако не се лъжа беше адамантият или митрилът - с устойчивост 20. Стоманата има 16. Какви са тия луди базалти с устойчивост 20? Нагруханата сила пък какво да коментирам. Това за интелекта просто смърди на фен на Пратчет, на който любимите истории са за Стражата и се кефи най-много на сержант Детритъс. Иначе за историята поне си се постарал, макар по фазите да наподобява съмнително тая на шархите.

И както е традицията напоследък в тоя форум един да почне нещо и всички да се юрнат като овце след него - очакваме с интерес още много предложения за раси:)

И бтв... оправи си правописа, ужасен е на места.

Публикувано: пон мар 28, 2005 12:26 pm
от Vilorp
По ред на номерата
-скороста се покачва от 10 на 12
-стартова сила 10 - ми толкова :)
-"Цитат:Всеки се появява на земята, като Песачинка (голяма колкото кокоше яице) и прекарва в тази фаза около 5 години като постепенно нараства трупайки пласт след пласт отложени седименти
При този начин на развитие не виждам как ще се получат кремъци и базалт. Остават само пясъчниците май... "
Песачинката е от "чист за анализ силиции (99.9 и 9 в период% - за сравнениие този в чиповете е 98%)" постепенно се наптрупват отлагания до ниво Кремаче, от там на сентне започват специфични отлагания на поръвхноста, за да се образуват трите вида троли!
-И още нещо - откъде идват песъчинките?
Последния задал такъв въпрос близо да трол е имал честа да изследва храносмилателната му система много обстойно :), макар че тролите не могат да смелят огранични същества, те все пак могат да ги "смелят" :) Ще пустна описание, но не сега понеж бързам
- Устойчивостите намаляват както следва 12 остава за пясъчници, 16 на 14 за кремаци, 20 на 18 за базалти
- съответно пробивните щети търпат редукция 1/5, сечащите 1/2
- Проекта по расата беше започнат доста одавна, каж годе от както прочетох историята на гоблините, но трябваше да се пооправи малко за да не е "куп нови статистики"
- за правописа, ще пробвам :)

Публикувано: пон мар 28, 2005 12:31 pm
от BatGojko
Нужно ли е да има и редукция за отделните видове атаки?
Защо тогава просто не дадеш два вида Уст - една за Трошащи и една за всички останали.
А какво става когато се нанесе магическа щета? Тя също ли е ограничена от Уст?
Няма ли разлика как им действат различните видове магии?

Силата няма лошо да е висока, тъй като се компенсира от много ниската ловкост - Мисля, че тя може да бъде около 12 (както и скороста).

Още коментари по-късно, когато имам време да огледам предложението по-обстойно. Като цяло, Тролите са споменати в книгата, така че вкарването им в играта няма да представлява проблем. А и идеята за Уст. им е близка до нашата собствена представа, така че е ОК.

Публикувано: пон мар 28, 2005 12:42 pm
от Vilorp
Тъй да е, трошашщите нанасят цялата се щета (след намаляване от устоичиваста), а останалите физически 1/2 ? - въпреки че тъй много трудно ще се убие трол =), а силата се вдига на 12 (базова)

Публикувано: вт мар 29, 2005 7:54 pm
от lowstef
Много Пратчет, много нещо. Поне не е едно към едно. Има опит да е "оригинална" расата, макар и силно базирана на Пратчетовите троли. Все пак като цяло е по-добре от досега предлаганите раси (с изключение на джинджифилите :lol: ), но май не става за игрова раса. Освен ако не направите група само от троли. И трябва и да се помисли за различните СУ при тролите. "Стрелец" не ми се връзва хич например, но за идеята може да го пуснеш, но с начална цена +20 ТР или нещо от сорта. Същото за "Убиец", "Крадец", "Певец" (дали :? ), "Художник" (може би) и т.н. Абе не е зле, но някои хора трябва да разберат, че расата е най-трудното за правене нещо.

Публикувано: вт мар 29, 2005 8:37 pm
от smeshko
Според мен един такъв трол с толкова много МТ и МР(незнам дали това се включва)може да помете почти всичко при Борба.

Публикувано: вт мар 29, 2005 10:20 pm
от Havoc
Ако трол е върху теб в партер вътрешностите ти моментално ще изскочат навън като в садистично Happy Tree Friends филмче.

Публикувано: ср мар 30, 2005 4:20 pm
от BatGojko
Не и при новите правила за образуване на МТ и МР. Някъде на форума са обяснени подробно, а аз все не намирам време да ги доопиша за сайта (гледам засрамено!)

Публикувано: ср мар 30, 2005 10:13 pm
от Havoc
Имам предвид, че реално погледнато (реално погледнато не може да се случи защото няма тролове, но както и да е) няма значение как го гледаш 800 кила ще премажат почти всичко.

ПП:Има нови правила. Ама че съм заблян. Изобщо не съм чул за таквоз нещо. Някой ще ме просветли ли къде са описани? Аз сега ще ги потърся, но вие кажете.

Публикувано: чет мар 31, 2005 9:32 am
от smeshko

Публикувано: чет мар 31, 2005 4:38 pm
от Havoc
Благодаря!

Публикувано: ср апр 06, 2005 10:28 pm
от Vilorp
Статистики (втора ревизия):
Жизненоста на трола се формира по различен начин и всеки трол има различа устойчивост и затова започвам първо с:
Пясъчник – уст 12
Кремаци – уст 14
Гранити – уст 18
Виталност: 1/5 – тъй като троловете покачват еденици цялост
Цялост:25 – това са единици цялост, понесената щета трябва да се раздели на устоичивоста на трола и тогава да се извади от нея.
Сила 12 - 35
Ловкост 3 - 12
Интелект 3 - 16
Прецизност 4 - 14
Издръжливост 3 - 14 – използват я изключително рядко, а с възраста още по-малко
константни:
скорост = 12 МЗ = 3

Среден ръст 320 см – не се делят на мъже и жени
Средно тегло 670 – 864 кг.
Средно отношение на ширина (гръдна обиколка) към височина: Височина/2
Средно тегло за 1 см Размер:1,4; 1,6; 1,8 кг. съответно за пясъчници, кремаци и базалти.
МР 5 (4)* МТ 33-43 (5-6)*
Уникални расови умения
- Силициева структора – не се влияят от отрови действащи на органични същества включително и алкохол :) .
- Каменна кожа – при атака срещу трола, всяко оръжие с устойчивост по-малка от устойчивоста на самия трол понася щети (ЕЦ) в размер разликата между устойчивостите (сечащите и пробивни се затъпяват при всички случай).
ПРИМЕР: само удари със стоманен чук по кремачен трол няма да доведат до разплескване на оръжието.
- Неумело плуване – за тролите това умение е неизвестно, те предпочитат да преходят дадена река, още повече че могат да задържът дъха си до половин час тъй като се нуждаят от нищожни количества въздух – плуване -12 за всяка течнаст с визкозитет (плътност) по малка от втвърден катран или позастинала лава.
- Неумела езда – не са намира нещо което да издържи трол на гърба си, освен носорог може би, но в Колоса носорозите са дефицит :) -8 за всяко животно на което все пак може да се покачи без да го убие.
- Устойчиво зрение – достатъчно им е 20% светлина, а и иначе не виждат особенно добре.
- Специално: за 2 ТД могат да се свият на кълбо (за 4 излизат от тази форма) с което БЗ им става 1-ца, но повишават Уст. си с 2. От това полжение могат да се претъркалят (важи само за равни терени или по посока на наклона), за1 ТД изминават 2 метра, което позволява атака с тяло с наказание от 6 (шес) шанс за успех.

*МР и МТ по новите правила, изчаквам корекциите при борба преди да ги приема офицялно т.к. се получават огромни разлики в бутаща сила и щета при атака с тяло.

Публикувано: чет апр 21, 2005 3:46 pm
от dante_man
Като стана въпрос си черпил вдъхновение от Тери Пратчет... или греша? Ако еот там си забравил и водния трол.

Публикувано: чет апр 21, 2005 5:33 pm
от Doombringer
Незнам,признавам,че не си дадох труда да прочета предложението,ама Lowstef(човече,извинявай ако съм ти сгрешил ник-а,не е нарочно,но понеже чета бързо,не винаги правилно)май е прав-раса не се прави лесно.А каква е ползата да се бориш с трол.Ако се случи така,че искаш неискаш трябва да го направиш,какво се прави тогава?????Има по-лесни начини да умреш,отколкото 800кг седалищни мускули ти се изсипят на главата-червата ти ще цъфнат навън като на спукана гума вътрешността :)

Публикувано: чет апр 21, 2005 9:55 pm
от Vilorp
Принципно бе заплануван на база пратчет, а за водния не знам нищо за пръв път го чувам от теб!
Кажете нещо за статистиките и прочие де!

Публикувано: пет юли 14, 2006 10:49 pm
от Vilorp
След тестове и една кампаниика, се установи, че механиката на тролската раса е една идея по сложна от нужното (играчите казаха 3 до 4 идей, ама тях не ги броим ;))
Новия вариант е тестван в две сесии и трола Станойчо изпадна само веднъж в несвяст.


Статистики (трета ревизия):

Виталност: 10 – поради расовите си особеностти посочени по-долу*
Живот - 80
Сила 12 - 35
Ловкост 3 - 12
Интелект 3 - 16
Прецизност 4 - 14
Издръжливост 3 - 14 – използват я изключително рядко, а с възрастта още по-малко
константни:
скорост = 12 МЗ = 3

Среден ръст 320 см – не се делят на мъже и жени
Средно тегло 670 – 864 кг.

МР 3 – 4; МТ 5 - 6
Уникални расови умения
*- Силициева структура – почти не се влияят от отрови действащи на органични същества включително и алкохол. Устойчивостта на отрови = Виталност*2 = 20
- Каменна кожа – всички щети от сечащи и пробивни оръжия се намаляват на половина и остатъка се трансформира изцяло във временни щети. Трошащите оръжи си нанасят обикновените си щети.
ПРИМЕР: само удари със двуръчен меч по трола ще нанасят (ако надхвърлят евентуалната броня) 6 зара/2 изцяло временни щети. Докато удара с чук ще нанесе 4 зара щета от които 6 временна и останалата реална.
*- Бавно възстановяване на жизнеността – 1 ТЖ за 12 часа сън независимо от силата и виталността.
ПРИМЕР: трола Станойчо е наритан здраво и жизнеността му е паднала с10 точки. Първия ден след инцидента той си отспива 12 часа и възстановява една точка, на втория ден групата отново тръгва на поход и той има възможност да спи само 8 часа, на следващия ден спи още 8 часа и възстановява нова точка живот.
няма да доведат до разплескване на оръжието.
- „Дишане“ под вода – всъщност недишат по водата, а могат да задържат изключително много време дъха си.
- Неумело плуване – за тролите това умение е неизвестно, те предпочитат да преходят дадена река, още повече, че могат да задържът дъха си до половин час, тъй като се нуждаят от нищожни количества въздух – плуване -12 за всяка течност с вискозитет (плътност) по малка от втвърден катран или позастинала лава.
- Неумела езда – не са намира нещо което да издържи трол на гърба си, освен носорог може би, но в Колоса носорозите са дефицит - 8 за всяко животно на което все пак може да се покачи без да го убие.
- Устойчиво зрение – достатъчно им е 20% светлина, а и иначе не виждат особенно добре.

- Специално: за 2 ТД могат да се свият на кълбо (за 4 излизат от тази форма) с което БЗ им става 1-ца, но трансформират и половината от трошащите щети във временни.
От това положение могат да се претърколят (важи само за равни терени или по посока на наклона), за1 ТД изминават 2 метра, което позволява атака с тяло с наказание от 6 (шест) шанс за успех.

Публикувано: пет юли 14, 2006 10:55 pm
от Andras
всяка течност с вискозитет (плътност) по малка от втвърден катран или позастинала лава.
Кое от двете в крайна сметка?

Публикувано: пет юли 14, 2006 11:14 pm
от hameleona
Намали максимумите за Интелект и Ловкост. Ловкост - 3до8 става, а интелект 3до12, като можеш да им сложиш и неприятностите на пратчетовите тролове (колкото по-студено, толкова по-умни.)

[sblock="за вилорп само"]И все пак мисля, че са твърде силни. А, да и не стават за вампове ;)[/sblock]

Публикувано: пет юли 14, 2006 11:39 pm
от Vilorp
Andras написа:
всяка течност с вискозитет (плътност) по малка от втвърден катран или позастинала лава.
Кое от двете в крайна сметка?
Визкозитета на втвърдения катран и позастиналата лава е кажи речи еднакъв. ПРиеми че могат да плуват само ако са на лодка или имат достатъчно трупи под мишниците. В противен случай потъват като... ами като камък.
Намали максимумите за Интелект и Ловкост. Ловкост - 3до8 става, а интелект 3до12, като можеш да им сложиш и неприятностите на пратчетовите тролове (колкото по-студено, толкова по-умни.)
Ловкоста съм я сложил не най-ниска, за да има поне 12 ТД развита та максимум, два ритника ;)
Интелекта (горната граница) е за да се знае, че неса просто тъпи скали. А за пратчетовите наприятности бе споменато в първия пост от теманта, но твърде много сметки ще се натрупат ако интелекта стане плаващ. Това остава като вариант по желание на разказвача.

[sblock="за Хам"]Силата им е единствения наднормен показател, а иначе един вамп се опита да го ръфне Станойчо, но после му се наложи да ходи на стоматолог ;)[/sblock]

Публикувано: съб юли 15, 2006 12:06 am
от hameleona
Ха, сложи им следното:

Нормална температура - 10 градуса по целзий. За всеки десет градуса под тази стойнист - +1Интелект, а за всеки десет над нея (до 30) -1Интелект, ако се озове на под -30градуса започва да трупа +1Интелект за всеки 2 градуса, но на -40 градуса замръзва и изпада в състояние на пълна неподвижност, докато температурата не се вдигне над тази стойност. При -60 градуса умира и се превръща в скала. Ако се озове на температура над 30 градуса губи по 1Интелект за всеки +2 градуса, а когато температурата стигне +40 градуса се превръща в скала, докато не се застуди отново.

Нито сложно, нито кой-знае колко трудно за следене. така ще можеш да им сложиш 5 до 16 интелект.

(на минус 40 градуса и най-тъпия в такъв случай (5) ще стане умен (13Интелект) а на +40 и най-умния (16) ще стане тъп (7))

Публикувано: съб юли 15, 2006 8:49 am
от lowstef
Коя точно част от "в Аксиом има прекалено много дребни механички за прекалено много подробни неща, поне част от които не са необходими" не беше ясна. Да го кажа иначе - защо слагате още едно нещо, което Разказвача да следи (в случая термометъра)? За да е по-близко до Пратчет?! :shock: Ами сори, аз също страшно харесвам Детритъс, но се надявах да видя някакви малко по-различни троли.

Иначе, Вилорп, Андрас май питаше кое от двете - вискозитет или плътност имаш предвид, а не коя от двете "течности". Щото тия двете неща са различни, един вид. За щастие точно по този въпрос имах много добър преподавател в университета. За нещастие не е много подходящо да обяснявам разликата тук. Само един пример - при 20 градуса Целзий медът и водата имат прибличително еднаква плътност (маса в единица обем), но вискозитетът им (най-грубо се дефинира като свойство да текат) е драстично различен - буркан вода обърнат надолу се излива за секунда-две, буркан мед може да го чакаш с минути и па може да не се е излял докрай (за последното помага стоплянето му в микровълнова печка или на пара, но пак не може да стигне водата).

Публикувано: съб юли 15, 2006 9:14 am
от Vilorp
Точно за да се различават от прадчет се отказах от плаващия интелект, а и заради поредния показател който трябва да се следи. Поради същато пречина (не пратчет, а моногото сметки) премахнах и устойчивостта и я замених с висока виталност.

А що се отнася до плътност и визкозитет, Стефане, ти си човека който трябва да отговори кой от двата показателя отговаря за "плаваемостта"*. Ще съм ти благодарен ако ме просветлиш.

*аз бих заложил на визкозитет, ама ади да не се излагам повече от нужното, ще си премълча и ще чакам по-компетентните да отговорят ;)

Въпроса ми всъщност е: Удачноли е заменена устойчевоста и едениците цялост на трола с висока виталнос, живот и бавното възтановяване?

пп. Ако съм пропуснал: виталноста и силата влияят на покачването на жизненоста само при вдигане на ниво.