Страница 1 от 3

Двубой: Раха от Блатото срещу Тагрун от Колоса

Публикувано: пон май 25, 2009 2:02 pm
от Vilorp
Въздухът бе наситен с аромат на горски цветя непривични за сезона, листата шумолят, но двамата герои няма да имат много време да се наслаждават на природата...

[sblock="За Раха и Грах - позиция"]Изображение[/sblock]

[sblock="За Тагрун - позиция"]Изображение[/sblock]

Легенда:
Кафявото са дървета, зеленото са храсталаци, през които не може да се види, но може да се мине с малко затруднение (+1ТД)
Раха е син, Тагрун е червен
Придвижването е 2 ТД по права, 3 ТД по диагонал

Пръв е Раха!

Re: Двубой: Раха от Блатото срещу Тагрун от Колоса

Публикувано: пон май 25, 2009 3:54 pm
от kartacha
Vilorp написа:Пе е син, СКорпиона е червен
Пръв е Раха!
:?: :?: :?: :lol: :lol:
Аре бе Рахра!

Публикувано: пон май 25, 2009 4:22 pm
от Fobos
Опа, извинявам се. И героя се казва РахРа, не Раха или РахТа. :doh:

За разказвача
[sblock]Правя си Скорост на вълк и после за оставащтите ми точки се придвижвам по диагонал към И. Мечката също върви пред мен по диагонал към И - вероятно в края на рунда ще ме изпревари.[/sblock]

Публикувано: пон май 25, 2009 4:54 pm
от Vilorp
Рахра се раздвижи и усети силата на природата да го обгръща, все едно не бе на арена а на някакво и късче от твърдото блато или горите край Брил или... Размърда ципести лапи, а след това закрачи смело към съдбините си с Грах до себе си.

/Тагрун е на ход

Публикувано: пон май 25, 2009 5:55 pm
от kartacha
"Арената е малка, а аз съм...
[sblock="За разказвача"]на единия край. Сигурно мечо и клечо са на другия."
Тагрун отива на Е4 и пази Е5 и Ж5. Общо 7 ТД. Ако храстите зашумолят, Тагрун започва да сече :wink: [/sblock]

Публикувано: пон май 25, 2009 6:51 pm
от Vilorp
Тагрун долови тежки стъпки някъде от към дървото в негово ляво (И4), но нищо друго.

/Тагрун може да си довърши хода ако желае иначе Рахра и обявявам край на рунда.

[sblock="За Рахра"]
Заклинанието:
10+(6+5+5) - успех (10+3)/3=4
СК 16+4=20/4=5 мана на рунд
12-8=4+2=6-6=0
Грах достига И5, а Рахра Ж7
Грах няма ТД
Рахра също няма ТД
В новия рунд, ако тагрен не направи нищо рахра действа пръв.
[/sblock]

Публикувано: вт май 26, 2009 3:45 pm
от kartacha
[sblock="За разказвача"]Искам да ползвам другото за готовност, евентуално, ако ме атакуват, да не решиш пак, че няма да действам.[/sblock]

Публикувано: вт май 26, 2009 4:20 pm
от Vilorp
/нов рунд Тагрун е пръв

Публикувано: вт май 26, 2009 5:55 pm
от kartacha
[sblock="За разказвача"]Тагрун пази Ж4 и Е5. Само тези 2[/sblock]

Публикувано: ср май 27, 2009 4:24 pm
от Vilorp
/Рахра и Грах са на ход

Публикувано: ср май 27, 2009 4:37 pm
от Fobos
Рахра се огледа и внимателно подуши въздуха с раздвоения си език.

Публикувано: ср май 27, 2009 4:53 pm
от Vilorp
Езика на Раха потръпнаи той впери зор право към храстите из зад който долиташе напрегнатата миризма на пот, очакване и дори мъничко страх. Гущерът се усмихна, а усмивката му бе повече от впечатляваща, след което с бързи леки стъпки притича и се притай. Грах изръмжа тихо.

[sblock="Системно"]
8+(10)=18 2 успех
[sblock="За Раха"]
1 ТД душене
7 ТД до Й 6
1 ТД зареждане на стрела
до тук 9ТД
[/sblock]
[/sblock]

/Ако рахра е приключил Грах е на ход

Публикувано: ср май 27, 2009 5:55 pm
от Fobos
Рахра потупва леко грамадия мечок за да му даде знак да се придвижи още малко и застава на едно коляно със заредената стрела.


[sblock="За разказвача"]Рахра потупва леко грамадия мечок за да му даде знак да се придвижи още малко и застава на едно коляно със заредената стрела.

/Мечката ще се придвижи до З4 и там ще спре, пазейки Ж3 и Ж4. Ако не може да пази, просто спира там и изчква дали някой ше я нападне. Оставащите и точки действие ще използва в края на рунда. По реакцията и гущерът ще се опита да разбере какво вижда. Освен това Рахра би трябвало да види ако някой атакува мечката от Ж3 и Ж4. Гущерът не пази полета, но си запзава каквото му е останало като възможност за действие за края на рунда - за в случаи ще Грах бъде атакуван. Така че с този пост заставаме на вече споменатите полета и чакаме да видим какво ще се случи и после пак ще действаме.[/sblock]

Публикувано: чет май 28, 2009 3:06 pm
от Vilorp
Грах изръмжа и пристъпи напред все още душейки въздуха, а после забеляза в ляво от себе си надигналия брадва Тагрун. Мечока беше простоват, затова изпъна ноктите на лапата си се надигна на задните си лапи като нададе страхотен рев към тръпнещия в очакване рогоносец. Зъби по четири пръста, туловище по-едро от това на гиганта и нокти който могат да те разпорят с един замах, Тагрун нямаше как да не потрепири срещу грубата мощ на природата. А после мечокът пристъпи към него и тай едва намери сили да замахне...
Кървава резка мина през гърдите на мечока, но той той нададе болезнен рав който накара сърцето на прикрилото се земноводно да трепне. Рахра усети болката на верния си другар вътре дълбоко в душата си. А после Грах замахна към главата на гиганта с лапа приличаща на назъбен малък щит. И точно щита на Тагрун го спаси защото той успя да го надигне и отклонявайки с него удара ноктестата лапа на мечока остави дълбоки белези по кожената броня на гиганта.

[sblock="Системно"]
3 Придвижване до З4, 1 ТД изправяне 1ТД рев
18+(6+5+3)>16+9 - успех 7, съответно 7 шокова щета за гиганта.
Пристъпване напред 2 ТД в Ж4
Атака на Тагрун за 7 ТД
12-2(пазене)-7(шок)=3+4ТУ
25+(1+4+6)=36>27 успех 9
Щети: (2+5+5+4+4+1+4)+10=35-4(козина)=31 реална щета и 6НК за Грах
Грах 12-3-1-1-2=5 (четно лапа, нечетно захапка - 6)
26+(2+6+4)=38 успех 11 5 над бронята, Тагрун вдигащита си за 2ТД и намалява успеха с 5, колкото да попадне в бронята.
Щета: (2+2)+8=12/2=6 реална щета
бронята има 1 нараняване
Издържливостта на Тагрун пада на 5 и това са му всичките действия за хода.
[sblock="За Раха"] Грах явно се бие с някой на Е4
изстрелът по диагонал през храста ще даде -6 успех и 1/3 шанс стрелата да не премине.
[/sblock]
[/sblock]

/Рахра може да довърши рунда си и да опише действията си в новия.

Публикувано: чет май 28, 2009 3:27 pm
от Fobos
За разказвача

[sblock]Придвижвам се до З4 и оттам почвам да стрелям по гиганта. Още поддържам Бързината, така че във всеки рунд би трябвало да имам 15 ТД+тези от умора.[/sblock]

Публикувано: чет май 28, 2009 4:59 pm
от Vilorp
[sblock="Системно"]
15-9=6-1 клякане=5-1 изправяне=4-3-3 придвижване=-2 ТУ остват 4 ТУ -1 клякане остават 3 ТУ
Започва изстрел за 6 ТД който ще продължи следващия ход.
[/sblock]

ІІІ-ти рунд

[sblock="Показатели в началото на рунд 3"]
[sblock="Раха"]
ТЖ 52/52
ТД 12+3=15
Изд 5/6
ТУ 0
ТМ 21-5=16
[/sblock]
[sblock="Грах"]
ТЖ 48/79
ВЩ 3
НК 3
ТД 12
Изд 6/6
ТУ 1
[/sblock]
[sblock="Тагрун"]
ТЖ 78/84
ТД 12
Изд 5/6
ТУ 0
[/sblock]
[/sblock]

Гущероида притича из зад храстите и коленичвайки зад мечока обсипа гиганта с несекващ порой от заледени стрели. Тагрун бе принуден да се прикрие зад щита си и въпреки това само бронята му го отърва от по-тежки наранявания, поне до някъде...

[sblock="Системно"]
15-3=12-14=2ТУ остават 3 ТУ
Първа атака:
23+2(клекнал)=25+(3+6+6)-3(МР Грах)=37 5 над бронята
Тагрун вдига Щит за 2 ТД
Щета: (6+4+2)=12/2=6 реална
25+(4+5+2)-3=34 1 над бронята
Тагрун вдига щит за 2ТД
Щета: (4+4+2)=10/2=5 реална
25+(5+1+3)-3=31 попада в ръба на бронята
Щета: (5+6+6)=17/2=8 реална

Общо 4 ледена щета -4 СК за гиганта съответно и -2ТД
19 реални наранявания
Тагрун е -6ТД назад.
[/sblock]

/Тагрун е на ход

Публикувано: пет май 29, 2009 4:40 pm
от kartacha
Удар по мечока.

[sblock="Системно добавено то разказвача"]
12-6=6-7=1ТУ
25+(6+1+4)=36 успех
Щети: (1+1+3+1+1+6+3)+10=26-4=22реална и 2НК за Грах
[/sblock]

Публикувано: пет май 29, 2009 11:00 pm
от Vilorp
Тагрун замахна и отнов брадвата му остави дълбока кърваве резка по гърдите на мечока, макар и не толкова дълбока. Ответната реакция на мечока не закъсня, но Тагрун някакси успя се се изплъзне ръката си от челюстите на косматия гигант, а когато мечока замахна с лапата само щитът му го отърва от това да си види червата навън.
[sblock="Системно"]
чифт лапа тек захапка
5
23+(3+2+1)=29-6=23- неуспех
3
23+(2+3+5)=33-6=27- неуспех
2
26+(5+5+1)=36 - успех
Тагрун парира с щита за 2 ТД и атаката попада в бронята
(4+4)+8=16/2=8реална щета за Тагрун

[/sblock]

/нов рунд пръв е Рахра

Публикувано: нед май 31, 2009 12:24 pm
от Fobos
За разказвача

[sblock]Концентрация за 8 ТД (за +4 успех) и стрелям в краката. Ако трябва да се бие на 1 крак, това сериозно нарушава стабилността му, нали? Особено с това тежко снаяржение. С останалите ми точки от умора пия 1 колба ефедра.[/sblock]

Публикувано: нед май 31, 2009 6:45 pm
от Vilorp
ІV-ти рунд

[sblock="Показатели в началото на рунд 4"]
[sblock="Раха"]
ТЖ 52/52
ТД 12+3=15
Изд 4/6
ТУ 0
ТМ 16-5=11
[/sblock]
[sblock="Грах"]
ТЖ 26/79
ВЩ 8
НК 5
ТД 12
Изд 6/6
ТУ 3
[/sblock]
[sblock="Тагрун"]
ТЖ 51/84
ТД 12-2(-3 СК лед)=10
Изд 5/6
ТУ 1
[/sblock]
[/sblock]

Гущерът изсъска срещу гиганта който так безжалистно сечеше приятелят му и отново опъна тетивата акто този път задържа опъната тетивата малко по-дълго, за да може да е прекара покрай мечока и ако успее да нацели кракът на рогаткото. Изстрелът наистна беше добър, но лизна леко козината на Грал с което стрелата се токлони нодстатъчно, за да може Тагрун да прикрие кракът си с големия бронзов щит който държеше в едната си ръка. Назъбеното острие издрънча и отдскочи в страни... Рахра бързо протегна ноктеска лапа към раницата и и змъкна от там стъкленица с мътна синкава течност която изля в збъбатата си паст.

[sblock="Системно"]
15-6-8=1ТД и 4 ТУ - пие колба ефедра - 3 зара мана (5+3+3)=+11ТМ
Първа атака:
23+2(клекнал)=25+(3+2+6)+4-3(МР Грах)=37-6 крак=31 4 над бронята
Тагрун вдига Щит за 2 ТД и обира целия успех

Тагрун е -2ТД назад. или разполага само с 8 и Изд.
[/sblock]

/Тагрун е на ход

Публикувано: нед май 31, 2009 10:09 pm
от kartacha
Атака по мечо.

Публикувано: нед май 31, 2009 11:06 pm
от Vilorp
Изправен пред възможноста да бъде разкъсан от мечка и надупчен от срали, Тагрун изненадващо предрие това което бе приемал всеки път до сега, просто продължи да млати с брадвата.
Фъссс...
Брадвата полетя наскопосано, но мечока бе доста по-бавен от някой обигран войн... Бликна нов кървав фонтан и огромният звяр падна окървавен в краката на гиганта. Той е усмихна, но тази усмивка бе по-плашеща от такава на доволен щраха. Престъпвайки през потрапващиото тяло на звяра вечния губещ направи първата крачка към първата си евнтуално победа идвайки само на един замах с брадва от гущера...

[sblock="Системно"]
8-7=1Тд и 5 ТУ
25+(5+2+2)=34 успех 7
Щети: (3+3+5+1+5+6+1)+10=34-4=30 реални и 3НК

Мечока пада
Тагрун прави крачка напред ухилен до ушии застава пред гущероида за 1 ТД и 1 ТУ
[/sblock]

Нов Рунд Рахра е пръв!

V-ти рунд

[sblock="Показатели в началото на рунд 5"]
[sblock="Рахра"]
ТЖ 52/52
ТД 12+3=15
Изд 3/6
ТУ 0
ТМ 22-5=17
[/sblock]
[sblock="Показатели на Грах"]
ТЖ -4/79
ВЩ 8+8=16
НК 5+3=8
ТД 12
Изд 6/6
ТУ 3[/sblock]
[sblock="Тагрун"]
ТЖ 51/84
ТД 12-1(-2 СК лед)=11
Изд 5/6
ТУ 2
[/sblock]
[/sblock]

Публикувано: пон юни 01, 2009 1:35 pm
от Fobos
За разказвача

[sblock]Претъркулвам се до Й2 и оттам правя опит за Оплитане на Таргун.[/sblock]

Публикувано: пон юни 01, 2009 3:05 pm
от Vilorp
Виждайки плашещия Тагрун гущероида чевръсто се присви и с невероятно скорост хукна към даното на Араната преди дори Тагрун да си помисли за замах към него. А когато достигна относително безопасно отстояние от брадвата на гиганта размърда ноктести лапи в молба към природата да се намеси и задържи брадваря. Дърветата веднага се отзоваха на молбата му и и около краката на Тагрун поникнаха рехави коренчето които бързо се увиха на горе пристягайки го задържайки го на място. Тагрун изпита неприятно дежавю на този ефект...

[sblock="Системно"]
Описанието се различава от системата защото идва малко нелогично гущера да се търкаля 6 метра:
1 Изправяне, 6ТД до Й2 8ТД заклинание=15 оства ИЗД
Магия:
10+(1+6+2)=19>16+1 - успех
[sblock="За Рахра"]1*10=10 сила на оплитането[/sblock]
Рахра може да каже какво друго прави с ИЗД си, ако прави нещо, а тагрун да си опише действията, като първо трябва да натрупа сила за по 4ТД за да разкъса примката. Докато не разкъса примката неможе да напуска полето.
[sblock="За Тагрун ако реши да къса вместо да прави друго дестйвие"]
С първия напън на мишците Тагрун се освобождава - да си го опише и да каже какво предприема.
до тук още -4 ТД
[/sblock]

[/sblock]

/Тагрун е на ред

Публикувано: пон юни 01, 2009 3:32 pm
от kartacha
Ами късам, какво да правя. Искам да ми се каже колко сила натрупвам и за колко ТД.

Публикувано: вт юни 02, 2009 12:27 pm
от Vilorp
Тагрун напъна мощните си мускули и разкъса без никакво затруднение оплелите го коренища.

/за 4 ТД натрупва 14 сила и разкъсва корените, остават 7ТД и 5ТУ. Тагрун е все още на ход.

Публикувано: ср юни 03, 2009 10:50 am
от kartacha
Отивам на И3 и атакувам Рахра.

Публикувано: ср юни 03, 2009 7:41 pm
от Vilorp
С бърза стъпка Тагрун притича до избягалия гущероид и замахна с брадвата за да посече зъбатат му паст. Гущера обаче имаше всички шансове да се измъкне, ако не се олиса твърде много въпреки добрия замах на гиганта...

[sblock="Системно"]
7Тд и 5 ТУ стиат точно за достигане на полето, прекрачване напред и замах остава -1ТД, сиреч атаката ще завърши следващия рунд.
25+(6+5+1)=37 успех 10
може да се излезе то полето необезпокоявано за 2ТД

Щети, ако не се тодръпне гущера: (6+3+2+6+1+4+5)+10=37 реални... и 4НК

[/sblock]

Нов Рунд Рахра е пръв! [spoiler]не се ли отдръпне атаката влиза![/spoiler]

VІ-ти рунд

[sblock="Показатели в началото на рунд 6"]
[sblock="Рахра"]
ТЖ 52/52
ТД 12+3=15
Изд 3/6
ТУ 0
ТМ 11-5=6
[/sblock]
[sblock="Показатели на Грах"]
ТЖ -4/79
ВЩ 16+8=24-6(ТУ)=18
НК 8
ТД 12
Изд 5/6
ТУ 3[/sblock]
[sblock="Тагрун"]
ТЖ 51/84
ТД 12-1(-1 СК лед)=11-1(довършване на атака)=10
Изд 4/6
ТУ 3
[/sblock]
[/sblock]

Публикувано: ср юни 03, 2009 7:52 pm
от Fobos
[sblock]Бъзикаш ли се??! Много ясно че мърдам!
Отивам на З1 и пробвам оплитане. Добавям и късмет за увеличаване на шанса за успех (кога ако не сега??). Останалите ТД ще изразходвам след като разбера дали оплитането е успешно.[/sblock]

Публикувано: ср юни 03, 2009 8:49 pm
от Vilorp
Гущера се метна в страни точно навреме за да спаси главата си от свистящото острие на Тагрундската брадва подвеждала го толкова много пъти на Арената. А можеби днес бе денят в който тя ще вкуси от кръвта на противника? Денят в който най сетне ще съсече някой о изправилите се насреща му? Това няма как да се знае защото пъргавия люспавелко избяга до края на горичката и след като просъска името проклетия си сърасник и покровител на каръците Шакти, размаха ноктести лапи. От емята отново се подадоха филизи, които стугнаха краката на Тагрун, почти да мусколестите му бедра. Изглеждаха една двойно по-силни от предишните.

[sblock="Системно"]
15-5 до З1, селдва заклинание:
Късмет (5+2)-5=+2
10+2+(3+4+3)=22 успех
10-8=2ТД и умора.
[sblock="За Рахра"]Сила на оплитането 1 зар - 2*10=20, тагрун ще се позатрудни, но едва ли това ще го спре.
-6 мана
[/sblock]
[/sblock]

/все още Рахра е на ход